Professionele ondersteuning
voor Corporate Revitalization en Turnaround Management

All2Change levert ‘alle’ mogelijke diensten om effectieve organisatieverandering te bewerkstelligen. Het betreft professionele diensten voor Corporate Revitalization en Turnaround Management, d.w.z. trouble shooting, business improvement, integraties, sluitingen, overnames en specifieke, complexe door tijdsdruk gedreven, veranderingsprojecten. Deze onderscheidende, maar tevens verweven, diensten zijn:

  • Coaching van individuen en/of teams
  • Consultancy m.b.t. strategie, operatie en organisatieverandering
  • Interactive Sessies voor het beter doorgronden van inhoudelijke en sociale aspecten vóór, tijdens en na de organisatieverandering, veranderconcepten en kenmerken van High Performance Organizations
  • Interim Management om stimulerend leiding te geven aan complexe veranderingstrajecten.

Effectieve verandering: kunst of wetenschap? Effectieve verandering vraagt om een professionele aanpak, gebaseerd op een aantal onmisbare, goed doordachte en onderling afgestemde aspecten: aanpak, houding, ervaring, kennis en vaardigheden. All2Change past de kunst van het veranderen met overtuigende passie en een pragmatische benadering van de onderliggende ‘wetenschap’ toe. Beide zijn absoluut vereist om effectieve en langdurige verandering in organisaties te bewerkstelligen.

All2Change zal u professioneel ondersteunen in het realiseren van efficiënte en effectieve organisatieverandering. Het doel daarbij is om ervaring, kennis en vaardigheden over te dragen naar de organisatie.

Deze site informeert over de ingrediënten voor effectieve organisatie-verandering, gerealiseerde opdrachten, referenties en publicaties. Neem s.v.p. vrijblijvend contact met ons op indien aanvullende informatie is gewenst.

Aanpak, instelling, ervaring,
kennis en vaardigheden

Onze kracht is een unieke combinatie van organisatieverandering gerelateerde ingrediënten: aanpak, instelling, ervaring, kennis en vaardigheden.

De aanpak is afhankelijk van de specifieke omstandigheden, zoals ‘beschikbare tijd’, context, omgeving en specifieke verzoeken.

De instelling is gebaseerd op een continu hoog niveau van drive en positieve energie, enthousiasme, ethische verantwoordelijkheid, consequente focus en doorzettingsvermogen om mensen te ondersteunen bij hun uitdaging met betrekking tot (organisatie)verandering.

Meer dan 25 jaar internationale ervaring op het gebied van organisatieverandering is, op een senior managementniveau, opgedaan in een verscheidenheid aan bedrijfstakken in kleine en middelgrote ondernemingen en corporaties.

Gefundeerde kennis, in de zin van academische achtergronden in Bedrijfskunde en Sociale Wetenschappen, is verzameld. Tevens is een dissertatie afgerond om de relatie tussen individu en organisatie nader te onderzoeken: Wat is de meest effectieve manier van aanpak vóór, tijdens en na de organisatieverandering voor zowel individu als organisatie?

Vaardigheden zijn ontwikkeld en verfijnd door middel van verschillende methoden, vooral op het gebied van sociale, maar duidelijke, communicatie, consistentie, creativiteit, stimulerend leiderschap, management by example, pragmatisme, het tot op zekere hoogte uitoefenen van druk en empathie en sympathie voor individu en organisatiecultuur.

Opdrachten

Referenties

Additionele informatie

Contact

Wilt u meer weten over onze activiteiten of hebt u een specifieke vraag?

Door het invullen en verzenden van dit formulier zullen wij zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

 

All2Change

dr. Marcel M.P. Probst, MSc, MCM, RQIM

Onstein 14
1082 KL AMSTERDAM
Nederland

Mobiel: +31 – (0)6 53 32 32 26
E-mail: mprobst@all2change.com

Naam

Bedrijf

Telefoon

E-mail

Uw bericht

Back to Top